Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een marketingtool die je toepast na het maken van een SWOT analyse. Dit is in het kort een analyse waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tegenover elkaar zet. De confrontatiematrix volgt hier altijd op. In deze matrix ga je de conclusies uit de SWOT analyse tegenover elkaar zetten. Na het maken van de confrontatiematrix volgt dan ook het maken van een eigen strategie. In deze blog zal de confrontatiematrix nader worden toegelicht.

Confrontatiematrix laten invullen door één persoon

Een confrontatiematrix bestaat uit een horizontale en een verticale as. Op de verticale as komen de sterktes en zwaktes te staan. De kansen en bedreigingen komen dan dus op de horizontale as. Bedreigingen en kansen zijn externe factoren. Het is dus niet mogelijk hier invloed op uit te oefenen. Dit kan wel op de sterktes en zwaktes. 

Je gaat vervolgens per kans en bedreiging drie cijfers geven (1,2 en 3). Je bekijkt per kans en bedreiging welke sterkte of zwakte hier het belangrijkst voor is. Deze geef je het cijfer 3. De op één na belangrijkste sterkte of zwakte geef je nummer 2 en de volgende nummer 1. Dit doe je bij elke kans en bedreiging. Er volgt dan een confrontatiematrix met een aantal ingevulde vakjes.

Confrontatiematrix laten invullen door meerdere personen

Vaak wordt de confrontatiematrix ingevuld door meerdere personen. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld tijdens het brainstormen met meerdere stakeholders. De confrontatiematrix wordt er zeker beter door. Een mogelijkheid is om de confrontatiematrix door de personen afzonderlijk in te laten vullen. Je telt dan vervolgens de cijfers bij elkaar op. Het verschil is dat je per kans en bedreiging niet 6 maar 24 punten te verdelen hebt. Door de matrix door meerdere personen te laten invullen krijg je een meer representatieve matrix. Er zijn ook bedrijven die er voor kiezen om de kansen en bedreigingen een wegingsfactor te geven. Ook kun je ervoor kiezen cijfers tussen de 0 en de 5 te geven, zonder een maximum aan te houden. Er valt dus veel te variëren binnen de confrontatiematrix, maar het principe blijft hetzelfde. 

Resultaten analyseren

De confrontatiematrix spreekt redelijk voor zich. De sterktes en zwaktes met de hoogste scores moeten als eerste worden aangepakt. De strategie moet dus hiernaar gemaakt worden. Zwaktes met hoge scores moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het is gevaarlijk terrein voor jouw bedrijf en je moet je er dus zo min mogelijk op bevinden. De sterktes met hoge scores daarentegen moet je proberen te behouden en indien mogelijk gebruiken om de bedreigingen uit te schakelen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de sterktes en kansen met hoge scores maximaal worden benut.